Werkt u met leerlingen of cursisten in wijk, buurt of op school? Kies voor een creatief project met taal!

Taal is van alle tijden en alle windstreken. Taal kan een barrière zijn, maar slaat vaker bruggen.

Taal in de vorm van letters, woorden en symbolen is de inspiratiebron voor het project KUNST in taal & tekens.


Een cursus met een thema kan inspirerender zijn dan het organiseren van 'zo maar een schilderles'. Een thema daagt uit om over het onderwerp na te denken. Over hoe u iets beeldend kunt vormgeven. U kunt er informatie over verzamelen en onderzoek naar doen.

KUNST in taal & tekens is een kant en klaar project, dat onder andere bestaat uit uitgewerkt lesmateriaal en ontmoetingen met kunstuitingen en kunstenaars.

KUNST in taal & tekens biedt veel aanknopingspunten:

  • voor jong en oud
  • aansluiting bij de persoonlijke ervaring
  • een bindend element in de groep
  • uitvoering kan zowel figuratief als abstract
  • toepassing in verschillende beeldende technieken
  • twee en/of drie-dimensionaal